Motor cổng mở Kylin

Motor cổng mở kylin

1. AN TOÀN: Kilin Swing Gate Opener đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nhất.
2. ĐÁNG TIN CẬY: Thiết bị mở cửa tự động bằng điện cơ là thiết kế thời gian.
3. THUẬN LỢI: Nhanh chóng, an toàn và an toàn phát hành bằng tay – Một phím giải phóng có thể được sử dụng khi điện bị hỏng hoặc pin dự phòng không bị tính phí.