Bánh xe cửa lùa sắt xoay

  • Bánh xe cửa lùa sắt xoay
  • Rãnh V 3, 4, 5, 7, 10
  • Ổ bi xoay tròn 360 độ
  • Bánh xe được mạ kẽm chống rỉ
  • Phù hợp cửa 1, 2, 3, 4 cánh 6, 8, 10 cánh
  • Cửa sắt xoay cung tròn hoặc xếp góc 1 cánh