Cổng xếp kéo tay

Tên sản phẩm: Cổng xếp kéo tay (MND 005)

Rào chắn đường có thể thu vào kéo ra bằng tay

Kích thước cực chính: 50*50mm

Kích thước cực chéo: 36 * 23mm

Chiều rộng đáy: 540mm

Chiều cao tiêu chuẩn: 900mm

Nguyên liệu: Thép không gỉ inox 201/304