Bánh xe rãnh tròn

Bánh xe rãnh tròn U80

Chạy đường ray rãnh U

Bánh xe rãnh tròn 80mm

Thiết kế dạng đôi rất vững chắc

Xi mạ kẽm chống rỉ sét

Thích hợp cho cổng lùa nặng