Báo giá motor cửa cổng trượt

Báo giá motor cửa cổng trượt

Có cổng suất và trọng tải từ thấp đến cao

Motor cửa cổng trượt 600kg 280w

Motor cửa cổng trượt 800kg 370w

Motor cửa cổng trượt 1000kg 550w

Motor cửa cổng trượt 1.500kg 750w

Motor cửa cổng trượt 2.000kg 1.200w