Motor cổng lùa công ty 2500kg Engines

Motor cổng lùa công ty TOF công nghệ được xây dựng trong bảng điều khiển cho cửa lùa, cửa mở, làm cho nó tự động dừng chống lại thêm điện trở. bộ điều khiển này là các sản phẩm mới nhất. Nó có chứa rơ le ngắt nhiệt quá nóng để bảo vệ.

Khi nhiệt độ động cơ đạt đến giá trị Đánh Giá, nó sẽ tự động điện-off và bảo vệ động cơ. Bộ phận điện tử được nối với nhau bằng công nghệ SMT, an toàn hơn, ổn định hơn, an toàn hơn và đáng tin cậy.