Tag Archives: Motor cửa cổng hiện đại nhất

Motor cửa cổng hiện đại

Motor cua cong hien dai

Motor cửa cổng hiện đại của Minh Nghĩa là loại mới nhất trong ngành. Phần tính năng: Mạnh hơn gấp 3 lần, bền hơn gấp 3 lần Chỉ nặng 4,5kg, động cơ cổng mới nhất mạnh gấp 3 lần và bền gấp 3 lần. Đó cũng không phải là tất cả; Chúng cũng êm hơn