Bánh xe cửa cổng xếp

Bánh xe cửa cổng xếp

  • Thay thế sửa chữa cửa cổng xếp inox, nhôm, sắt.
  • Bánh xe loại lớn hoặc loại nhỏ, loại lớn cho đầu kéo.
  • Chúng tôi có tất cả, bánh xe cổng xếp cho thân cổng (bánh xe nhỏ).
  • Bánh xe đầu kéo motor loại (bánh xe lớn) theo số lượng yêu cầu.
  • Bánh xe cổng xếp inox sử dụng thời gian dài sẽ bị mòn cao su.
  • Bị vỡ bạc đạn, chạy hay bị giật, bị nghiêng cổng, hoặc nặng chạy không nổi.
  • Sẽ làm hư hại tới hệ khung sườn cổng xếp, bị gãy các đố xương thân cổng xếp.